Talkshow bareng Ghaitsa Kenang Talkshow bareng Ghaitsa Kenang
Talkshow bareng Ghaitsa Kenang diprogram Double One with Host Bintang, 23/10/2016 (23) Talkshow bareng Ghaitsa Kenang

Talkshow bareng Ghaitsa Kenang diprogram Double One with Host Bintang, 23/10/2016

(23)